OFERTA POLITECHNIKI
KRAKOWSKIEJ dla przedsiębiorców

Centrum Transferu Technologii

Zespół ds. Komrecjalizacji

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska to innowacyjna i przedsiębiorcza uczelnia, która efekty badań transferuje do gospodarki.

Naukowcy Politechniki Krakowskiej nieustannie pracują nad nowymi wynalazkami o wysokim potencjale wdrożeniowym. Są to wybitni specjaliści, o szerokich kompetencjach i wiedzy.

Współpracę z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi realizują przede wszystkim poprzez wspólne projekty naukowo-badawcze, doradztwo eksperckie oraz wspólne projekty edukacyjne.

Przedstawiamy bliżej ofertę możliwych obszarów współpracy w 8 podstawowych Dyscyplinach.

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Inżynieria chemiczna

Chemicy Politechnicy Krakowskiej prowadzą badania naukowe, a także posiadają szeroką ofertę laboratoryjną dla potrzeb przemysłu i mniejszych przedsiębiorstw.

Naukowcy opracowują m.in. nowe formulacje kosmetyczne, substancje farmaceutyczne, kompozyty polimerowe , czy nawozy.

Zajmują się m.in. otrzymywaniem nowych związków chemicznych i ekologicznymi sposobami ich otrzymywania. Nowoczesne pianki poliuretanowe, katalizatory, nawozy, technologii druku 3D, nowe kosmetyki i wiele innych wynalazków stanowią ofertę wynalazczą Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne zmaga się obecnie z problemami zawiązanymi z utylizacją odpadów, optymalizacją przepływów cieplnych, czy oczyszczaniem ścieków.

Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki projektują indywidualne systemy i instalacje będą ce odpowiedzią na problemy środowiskowe i ekologiczne.

Także zagadnienia związane z energetyką i odnawialnymi źródłami energii są przedmiotem badań pracowników tej jednostki.

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Diagnostyka maszyn elektrycznych , automatyka napędów i energoelektronika , a także projektowanie urządzeń i systemów elektroenergetycznych.

To domena pracowników Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Rozwiązania takie jak innowacyjny silnik prądu przemiennego czy nowy wyłącznik selektywny są produktami ich działalności.

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Inżynieria materiałowa

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki naukowcy opracowują nowe innowacyjne materiały, projektują narzędzia specjalne, jak również aplikacje wspomagające diagnostykę medyczną i terapię onkologiczną.

Prowadzimy badania i doradztwo w zakresie fizyki technicznej, nanotechnologii, fizyki medycznej i inżynierii biomedycznej a także ekspertyzy w zakresie metaloznawstwa.

Produktami działalności w tej dyscyplinie są takie technologie jak nowy bioaktywny materiał kompozytowy, materiały budowlane z geopolimerów czy nowe urządzenia medyczne.

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Inżynieria lądowa i transport

Innowacyjne materiały budowlane i ekspertyzy z zakresu budownictwa, nie gdzie indziej tylko na Wydziale inżynierii Lądowej. Naukowcy-budowlańcy oceniają właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.

Badają instalacje, komfort cieplny, szczelność budynków, poziom zapylenia, hałasu, drgań gruntu i obiektów budowlanych. Zajmują się także optymalizacją struktury łańcuchów logistycznych i zarządzaniem transportem. Przykładowe produkty działalności badawczej to m.in. różne rodzaje wymienników ciepła, wzmocniony gruntobeton, czy złącza podatne służące m.in. do wzmacniania konstrukcji budynków. Zapraszamy także wszystkich Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem Małopolskiego Certyfikatu Budownictwa Energooszczędnego.

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Wydział Informatyki i Telekomunikacji łączy najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie informatyki.

Zespoły tej jednostki koncentrują się na badaniach nad metodami obliczeniowymi, symulacją procesów i zjawisk fizycznych, przetwarzaniem sygnałów oraz sztuczną inteligencją.

Zagadnienia związane z projektowaniem sieci, doborem sprzętu i konfiguracją sa przedmiotem usług eksperckich. Pracownicy wydziału doradzają w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, wirtualizacji, programowania równoległego czy modeli usług chmurowych.

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Architektura i urbanistyka

Mieszkańcy wielu regionów korzystają już dziś z efektów współpracy pracowników Wydziału Architektury z samorządami, przedsiębiorcami i innymi jednostkami naukowymi.

Wynikiem ich działań są przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych i zaniedbanych obszarów oraz ochrony i rozwoju zasobów dziedzictwa regionalnego. Nasi Architekci w ramach usług eksperckich opracowują koncepcje architektoniczne, urbanistyczne, krajobrazowe oraz projekty budowlane. Wartym uwagi produktem działalności badawczej naukowców-architektów jest kompleksowy system skaningu laserowego do inwentaryzacji budynków, umożliwiający szybki dostępu do wyników pomiarów i ich edycji, który wprowadza na rynek założona przez pracowników Wydziału Architektury spółka spin-off.

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Inżynieria mechaniczna

Wydział Mechaniczny jest największym wydziałem na Politechnice Krakowskiej i jednym z największych w Polsce.

Oferujemy usługi i gotowe technologie w obszarze automatyki, robotyki, inżynierii bezpieczeństwa, inżynierii biomedycznej , inżynierii produkcji , wzornictwa przemysłowego , a także mechaniki, budowy maszyn i druku 3D .

Na wydziale pracują specjaliści w zakresie badań technoklimatycznych, metrologii współrzędnościowej czy niestandardowych metod obróbki materiałów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą poszczególnych instytutów.

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Zakres możliwej współpracy:

  • - Sprzedaż
  • - Licencja
  • - Zlecenie
  • - Bon na Innowację
  • - Szybka ścieżka i inne wspólne projekty

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Copyright by CTT Politechnika Krakowska

Projekt Inkubator Innowacyjności+ jest współfinansowany przez MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)